Scandinavian Mountain Men

Menu

Scandinavian Mountain Men
Recommended reading
Primitive Rendezvous
Contact
Scandinavian Fur Traders
Grade the trade
Gallery
Getting started
News (1)
Articles (65)
Calendar
Journals
Members

Related

Links
Email a friend
Vote
Create your indian name
Find injun

Articles / Mountain Man saddle from Southwest

Published: 2009-10-11
Category: Fur Trade and Early Frontier Material Culture

De sadeltyper som var aktuella under pälsjägarperioden var dels s.k. "American saddles", d.v.s. den sadeltyp som kolonisatörerna medförde från England och som liknade våra dagars engelska sadlar, dels "Spanish saddles"; mexikanska sadlar med träbom, föregångaren till dagens westernsadel. Slutligen tillverkades ett mellanting mellan en "Spanish" och en engelsk och denna kallades hybridsadel, som i korthet var en engelsk sadel med horn.

Innan sadelprojektet "Mountain Man saddle from Southwest" påbörjades så skedde en betydande research på området; införskaffandet av litteratur, information från en del kontakter via Internet. Kort sagt, en ren och skär påläsning av ämnet!

Tyvärr så visade researchen ganska tidigt på att inga autentiska, kompletta sadlar från "Fur Trade" eran finns bevarade på museum i U.S.A. varför autentiskt bildmaterial saknas. Den litteratur som gett mest relevant information är böckerna "Man Made Mobile" och "The UMO Cayuse Handbook" samt några nummer av "Books of Buckskinning".

Specifikation
Så småningom, efter diskussioner med den blivande ägaren till sadeln började bilden av sadelns utseende och funktion klarna och det hela fick en tydlig struktur enligt specifikation nedan:

SadelträCustom made med FullQH bars, ett runt s.k. "Gourd horn", "handholes" i bakvalvet, 16" sits.
RiggingMexican.
Stigbyglar2" solid ek.
SitsMochila.

Det skulle alltså vara en "Spanish saddle" med "Mochila" och ek-stigbyglar.

Sadelträ och stigbyglar
Första steget blev att beställa sadelträ från min sadelträtillverkare i USA samt att designa och beställa ett par tidstrogna stigbyglar av en möbelsnickrande vän.


Grundsits
Det är oklart om en sadel från 1830 var försedd med en grundsits eftersom dokumentation om detta saknas i den litteratur som är tillgänglig, men som en kompromiss monterades en grundsits bestående av en bit råhud, ett väl dokumenterat material.

Grundsitsen gör att sadeln blir betydligt bekvämare för ryttaren än om den skulle saknas, och dessutom utgör den ett underlag för mochilan.


Rigging
En s.k. Mexikansk rigging monterades. Den består av 2 läder remmar som omsluter framvalvet på ömse sidor och ansluts till en ring, samt två remmar som stabiliserar ringen bakåt och omsluter bakvalvet. Troligen användes ringar och beslag av lackerat järn för detta ändamål, men av praktiska skäl används i detta fall mässingsbeslag, då järnet rostar och rosten förstör lädret.

En annan detalj som syns på bilden är fästet för svanskappan. Svanskappa användes ofta både på rid- och packsadlar.


Stigläder
Den vanligaste bredden på stigläder under tidigt 1800- tal var 1 ½ tum, oftast försedda med en enkel sölja.


Mochilan
Det stora frågetecknet i detta sadelprojekt var: Hur gör man en mochila? En fråga som inte direkt befrämjar en sadelmakares goda nattsömn om han aldrig gjort en tidigare.

En mochila utgör själva sitsen på mountainmannens sadel och tillverkas av ett enda stycke läder som formas efter sadelträet, och där hål för hornet och bakvalvet skärs ut. Det är viktigt att mochilan inte får veck och rynkor då dessa ger uttrycket "a pain in the ass" en ytterst kännbar innebörd.


Mochilan på plats. Framför hornet spänns den ihop med en sölja och fästs sedan vid sadelträet med sadelremmar och conchos.


På hornet är här monterat en "Gun strap", en tidig föregångare till sadelhölstret. Bössan sticks in i läderöglan och förvaras tvärs sadeln. För att sedan göra paketet komplett så tillverkades ett träns av tidstypiskt utseende, dekorerat med s.k. mässing-spots.

Sidostyckena till ett matchande träns.


En komplett och färdig mountainman sadel från Southwest.


Projektet nu avslutat och jag en erfarenhet rikare. Bara "heureka-ögonblicket" då mochilans hemligheter avslöjades, var värt hela resan. Min stilla tanke då paketet skickades iväg: Sure as hell.. he ain't gonna get saddle-sore no more..

See ya on the trail,
/Knut Karlsson - Old Timer Sadelmakeri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Om författaren
Tillverkaren av denna mountainman sadel och tillika författare till artikeln heter Knut Karlsson.

Knuts stora intresse inom sadelmakeri är just gammeldags amerikanska sadlar, och mountainman erans sadlar har speciellt fångat hans intresse. Han rider själv i en reproduktion av den gamla Santa Fe sadeln från 1800-talets början.

Målsättningen med sadelbygget var att skapa en så autentisk "Fur Trade" sadel som möjligt, både avseende material, stil, konstruktion och funktion.
Bakom tillkomsten av sadeln ligger mer än ett års research för att lösa frågor om sadeln detaljer. Ex: Hur är en mochila konstruerad? Hur såg ett träns ut i 1800-talets början. Hur såg en solid ekstigbygel ut? Vilken bredd på stigläder var vanligen förekommande? Så småningom började bilden klarna och de flesta frågetecknen rätades ut. Passande nog kom då beställningen av den första mountainman sadeln. Resultatet ser ni i artikeln.

If you ain't riding an old time saddle, you might just as well walk!

Knut Karlsson
Old Timer sadelmakeri
Bergsgatan 120
832 96 Frösön
E-post: old-timer@telia.com
Mobil: 070-317 95 70

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Referenser
· Book of Buckskinning II - Horseback Travel.
Förf: Jeff Hengesbaugh.
Scurlock Publishing.
ISBN: 0-9605666-2-7.

· Book of Buckskinning VIII - History of the Horse in the Fur Trade.
Förf: Richard Patton.
Scurlock Publishing.
ISBN: 1-880655-09-8.

· Man Made Mobile.
Förf: Richard E. Ahlborn.
Smithsonian Institution Libraries.
Ladda hem: http://si-pddr.si.edu/dspace/handle/10088/2438

· Saddles.
Förf: Russel H. Beatie.
ISBN: 085131-365-5.

· They saddled the west.
Förf: Lee M. Rice och Glenn R. Vernam.
ISBN: 0-87033-199-X.

· UMO Cayuse Handbook.
Förf: Upper Missouri Outfit.
ISBN: 801-544-3444.

· COWBOYS & the Trappings of the Old West.
Förf: William Manns.
ISBN: 0-939549-13-1.
© Copyright 2006-2020 | 7697357+ pageviews since start 2006 | Sign in